In Europe, Featured, HSMAI, HSMAI, News, News items

Meld deg på HSMAI sitt kurs i merkevarestrategi!

Vi starter torsdag 28. mai fra kl. 9-11 og kurset vil gå hver torsdag i 5 uker til sammen. Det er GRATIS for HSMAI medlemmer!

Hvem trenger merkevarestrategi?

Det korte svaret er, alle. Før var merkevarebygging noe markedsavdelinger drev med. Nå er det blitt et strategisk anliggende for hele organisasjonen. Det er nyttig for alle å ha et bevisst forhold til hva, hvem og hvordan de vil være overfor folk de vil være viktige for. Men det er kanskje spesielt viktig å ta tak i merkevarestrategien hvis organisasjonen har vokst eller vil vokse, skal lansere nye produkter, gå inn i nye markeder, ser at konkurransearenaen er litt mer uoversiktlig enn den var før, hvis det er vanskelig å forløse potensial du tror bor i organisasjonen, ved oppkjøp, fusjoner, eller annen endring. I dag endrer ting seg hele tiden. Det er lurt å være forberedt. Som HSMAI medlem har du mulighet til å gjennomføre kurset helt GRATIS. Vi anbefaler at dette gjøres i grupper, altså flere fra samme firma. Dette fordi det vil bli noe gruppearbeid i løpet av tiden.

Hvis du vil bestemme selv hvem du skal påvirke på hvilken måte, og få folk med deg på det prosjektet, da trenger du en merkevareplattform

I turbulente tider er det spesielt viktig å bruke alle de verktøy du har i verktøykassen for alt de er verdt. Enten merkevaren skal bidra til å styrke eksisterende kunderelasjoner eller å løfte nye satsninger blir organisasjonen mer effektiv om beslutninger og handlinger er konsistente i forhold til merkevaren og med det påvirkningsmakt.

GRATIS for HSMAI medlemmer

Pga. den spesielle situasjonen vi er i, tilbyr HSMAI kurset GRATIS for HSMAI medlemmer. Dette kurset har som hensikt å hjelpe folk dokumentere deres virksomhets merkevare. Enten den allerede finnes, men vil ha nytte av en tydeligere beskrivelse, eller det er behov for en endring fra slik den er definert fra tidligere.

Kurset ledes av Monna Nordhagen og Kirsti Rogne fra Mars

Monna Nordhagen (t.v.) er partner i Mars, et rådgivningsselskap og fagmiljø for merkevarestrategi, Hun er seriegründer og fagnerd og har jobbet i over 30 år med forretningsstrategi, merkevarebygging, salg og ledelse. Monna er også leder for HSMAI Europe Marketing and Branding Advisory Board.

Kirsti Rogne (t.h.) er også partner og daglig leder i Mars. Hun har jobbet i skjæringspunktet mellom merkevarebygging og kommunikasjon, i ulike roller, i 20 år. Kirsti har også undervist i strategi og kommunikasjon på høy- og fagskoler.

Monna og Kirsti har skrevet fagboken Raketter og Rebeller – strategi for deg som vil bygge merkevarer folk bryr seg om.

5 samlinger, én merkevareplattform og en tydeligere strategi

GRATIS for HSMAI medlemmer!

Samlingene

Torsdag 28. mai fra kl. 9-11: Oppstart 

 • Presentasjon av deltakerne og deres mål for kurset.
 • Merkevarer i dag. Hvorfor merkevarers rolle har endret seg og hvordan merkevarer bygges i vår tid. Grunnleggende prinsipper for moderne merkevarebygging og presentasjon av verktøykassen vi skal bruke

Torsdag 4. juni fra kl. 9-11: Posisjoneringen som definerer hva merkevaren er og hvordan den er

 • Hvilken kategori merkevaren befinner seg i eller vil etablere i folks hoder.
 • Hvilken rolle merkevaren spiller i kategorien sin. (Leder den kategorien, er den en utfordrer til lederen, eller er den i ferd med å redefinere hva en kategori handler om eller hvilke regler som gjelder?)
 • Hvordan merkevaren differensierer seg i forhold til sine konkurrenter.
 • Gruppen diskuterer problemstillinger de ser for sine virksomheters posisjonering og vi lærer sammen.

Torsdag 11. juni fra kl. 9-11: Identitet

 • Hva som motiverer folk til å ha en relasjon til den.
 • Merkevarens personlighet, hvilket verdensbilde og verdier merkevaren og dens kunder deler, og hvordan relasjonen påvirker kundenes egen identitet.
 • Gruppen diskuterer problemstillinger de ser for sine virksomheters identitet og vi lærer sammen.

Torsdag 18. juni fra kl. 9-11: Styringspyramide og strategisk narrativ

 • Vi kobler til slutt forretningsstrategi og merkevarestrategi sammen i en styringspyramide hvor vi definerer misjon, visjon, overordnede mål, strategier og verdigrunnlag.
 • Et strategisk narrativ, eller en historie om hvordan virksomheten når sine mål som skal fortelles gjennom handling.
 • Gruppen diskuterer problemstillinger de ser for integrasjon mellom virksomhetenes strategier og merkevare (om det ikke er konkurransesensitivt) og vi lærer sammen.

Torsdag 25. juni fra kl. 9-11: Helheten og implementering

 • Oppsummering av arbeidet og noen tips til implementering.
 • Gruppens deltakere deler erfaringer (og gjerne resultater om det ikke er konkurransesensitivt).

Hvem kurset er for

 • Ledergrupper eller ledere som vil bruke merkevaren mer strategisk for å nå sine mål, enten det er gründere som trenger å definere merkevaren for første gang, eller eksisterende virksomheter som vil ha mer drakraft ut av merkevaren.
 • Markeds-, kommunikasjonsfolk eller rådgivere som vil ha bedre verktøy for å hjelpe sine organisasjoner eller kunder å lykkes.
 • Studenter og medarbeidere som vil forstå bedre hvordan merkevarer bygges og brukes.

Gjennomføring og faglig fundament

Kurset bygger på metode for hvordan moderne merkevarer bygges fra ledende teoretikere og fagmiljøer. Verktøyene vi skal jobbe med er likevel overraskende lette og intuitive å jobbe med, selv om de er tungt faglig forankret.

For hver modul vil dere få tilsendt underlag dere skal jobbe med, og på kursdagene vil disse bli forklart og eksemplifisert. Dermed vil dere gradvis bygge deres egen merkevareplattform som bli mer komplett for hver samling. Dere vil etter samlingene få kopi av presentasjonene.

Raketter og rebeller

Strategi for ledere og andre som vil bygge merkevarer folk bryr seg om

Monna Nordhagen og Kirsti Rogne er forfatterene av boken Raketter og Rebeller. Raketter og rebeller er som undertittelen sier skrevet for “deg som vil bygge merkevarer folk bryr seg om”. Siden 1. utgave kom ut i 2017 har behovet for å bygge merkevarer blitt stadig mer aktuelt. Digitale merkevarer bygges gjennom brukeropplevelsen, og det betyr at merkevaren påvirkes av alt fra forretningsmodell til feilmeldinger. Dermed må alle i organisasjonen ha like god forståelse for merkevaren og hvordan de kan være med å styrke den.

En sterk merkevare er mer lønnsom, gjør det lettere for virksomheten å rekruttere de flinkeste medarbeiderne og fører til at den verdsettes høyere.

Raketter og rebeller gir deg relevante metoder, modeller og en verktøykasse for merkevarebygging i vår tid. Ved å ta i bruk disse vil du:

 • Posisjonere merkevaren slik at den står tydelig frem på konkurransearenaen.
 • Skape en merkevarepersonlighet folk kan identifisere seg med.
 • Gi folk gode grunner til å bli støttespillere som heier på merkevaren din.

Raketter og rebeller er en fagbok for deg som synes det er verdt å grave litt dypere for å sikte skikkelig høyt. Vi anbefaler deg å kjøpe boken før kurset. Boken koster 249 kr og kan kjøpes her.

Meld deg på i dag! Pga. den spesielle situasjonen vi er i, er det helt GRATIS for HSMAI medlemmer!

 • NavnTittelEmail 
  Trykk på + tegnet til høyre for å legge til flere deltagere
Contact Us

Send us an email for any queries you have about HSMAI Europe and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search