HSMAI AWARDS NORWAY 2022

Radisson Blu Plaza Hotel
Tirsdag, 10 januar 2023

HSMAI ønsker nok en gang å vise frem det utmerkede arbeidet som skjer i vår bransje gjennom HSMAI Awards Norway 2022, Reiselivets Oscarutdeling!

HSMAI  har som mål å være en ledende influencer, pioner og en sterk ressurs i reisebransjen for faglig utvikling, kommersielle strategier og bærekraft.

Bli med oss å feire vår fantastiske bransje og de mange vinnerne!

Fristen for innsendelse av bidrag er utvidet til midnatt fredag 16. desember

Frist for å bestille early bird billett er før 24. desember

Individuelle Priser

Årets Unge Talent i Hotell, Restaurant og Reiseliv

Denne prisen deles ut årlig til yngre ledere i hotell-, restaurant- og reisebransjen.

Kandidatene vil bli vurdert på grunnlag av deres karrierer, samt prestasjoner i løpet av det siste året.

Målet med prisen er å fremme resultatorientert og innovativ ledelse blant unge ledere, og sette fokus på viktigheten av å være leder i bransjen.

De nominerte må:
 • Jobbe i Norge
 • Være 30 år eller yngre per 31.12. 2022
 • Jobbe som leder i hotell-, restaurant- eller reisebransjen

Vedkommende må ha utmerket seg i jobben sin i det siste året og levert eksepsjonelt gode resultater, eller vært spesielt innovativ i sin ledelse.

Juryen vil legge stor vekt på følgende:
 • Kreativitet og initiativ
 • Innovativt lederskap
 • Resultat

Nominasjoner sendes inn av kandidatens leder. Dersom man er en del av en kjede må dette koordineres sentralt.

Det presiseres at kandidater fra alle deler av hotell-, restaurant- og reisebransjen kan nomineres.

Prisen til Årets Unge Talent i Hotell, Restaurant og Reiseliv er deltagelse på HSMAI Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2023, inklusive reise, hotell og måltider. 

Mer om COMMERCIAL SUMMER CAMP:

The Commercial Summer Camp focuses on developing cross-functional strategic thinking and leadership skills, to enable tomorrow’s commercial leaders in the hospitality industry. The ideal candidate is already a sales, marketing, or revenue management expert or a property leader with the ambition and desire to understand all the specific disciplines and what it takes to keep them all running smoothly together.

Årets Unge Leder i Hotell, Restaurant og Reiseliv

Prisen deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert iforhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-,restaurant- og reiselivsbedrifter.

Den som nomineres må:
 • Være bosatt i Norge
 • Være 35 år eller yngre per 31.12.2022
 • Inneha lederstilling i norsk hotell-, restaurant- eller reisebransje
 • Dersom vedkommende har deltatt tidligere i konkurransen og ikke vunnet, må det ha skjedd en stor utvikling hos vedkommende for evt. å være med i konkurransen på nytt. Dvs. tatt nye og store steg. Evt. også i en ny rolle. Tidligere vinnere kan ikke delta.

Nominasjoner sendes inn av kandidatens leder. Dersom man er en del av en kjede, må dette koordineres sentralt.

Det presiseres at kandidater fra alle deler av hotell-, restaurant- og reisebransjen kan nomineres.

Prisen til Årets Unge Leder i Hotell, Restaurant og Reiseliv er deltagelse på HSMAI Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2023, inklusive reise, hotell og måltider. 

Mer om COMMERCIAL SUMMER CAMP:

The Commercial Summer Camp focuses on developing cross-functional strategic thinking and leadership skills, to enable tomorrow’s commercial leaders in the hospitality industry. The ideal candidate is already a sales, marketing, or revenue management expert or a property leader with the ambition and desire to understand all the specific disciplines and what it takes to keep them all running smoothly together.

Årets Hotelier

Prisen skal gå til en leder som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Den som nomineres må:
 • Være bosatt i Norge
 • Være over 35 år per 31.12. 2022
 • Inneha lederstilling i norsk hotellbransje
 • Dersom vedkommende har deltatt tidligere i konkurransen og ikke vunnet, må det ha skjedd en stor  utvikling hos vedkommende for evt. å være med i konkurransen på nytt, dvs. tatt nye og store steg. Evt. også i en ny rolle.

Nominasjoner sendes av kandidatens leder. Dersom man er en del av en hotellkjede må dette koordineres sentralt. Tidligere vinnere kan ikke delta.

Prisen til Årets Hoteliér er et studieophold på Cornell’s General Managers Program (GMP) ved prestisjefylte Cornell School of Hotel Administration i New York.

For å nominere, vennligst fyll ut skjema ved å trykke på knappen under.

Kandidater som kommer seg gjennom første runde vil bli invitert til et intervju med juryen onsdag 14. desember. 

Fristen er ute for de individuelle prisene. For bedriftsprisene er fristen utvidet til midnatt fredag 16. desember.

Company Awards

HSMAI Markedsføringsprisene

Årets Reklamefilm 

Alt av filmer inkl TV og kino og all online film der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ikke. Det vil si alt fra viral filmer og film innhold for nettsider til pre-rolls.

Årets Sosiale Media  – Kampanjer og aktiviteter

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen.  

Årets Annonse – Print og digital 

All trykt reklame på betalt plass: annonser, DM, plakater samt Digitale annonser.

Årets Åpen klasse – Godt tenkt!

Gode idéer eller arbeid som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene. som feks Intern markedsføring, event, smarte tanker, podcast, egne magasiner, teknologi, etc. faller også under denne kategorien.

Årets Reiselivsmarkedsfører – Ferda prisen

Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren av Ferda prisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gull bidrag er kandidat til Ferda prisen – Årets Reiselivsmarkedsfører

HSMAI Eventprisene

Årets Beste konferanse:

For alle faglige konferanser som samler ansatte, bransjer, medlemmer o.l. hvor det faglige programmet står sentralt.

Årets Beste PR-event: 

Til den som skaper omfattende publisitet rundt arrangementet, og har hatt en strategi med det som mål. Event som strategisk verktøy.

Årets Beste salgs- eller promoevent: 

Til den som fremmer produkter og tjenester i en event kontekst og kan dokumentere økt salg.

Årets Beste event + IMC: 

For den som demonstrerer bruk av event som hovedstrategi, som en del av en integrert markedskommunikasjon.

Årets Beste Eventbyrå: 

Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gullbidrag av eventprisene  er kandidat til Årets Eventbyrå

Årets Bærekraftspris

HSMAI’s Bærekraftpris vil anerkjenne sosiale og miljømessige bærekraftsinitiativer i hotell- og reiselivsnæringen og dele beste praksis med bransjen. Kandidatene må fremlegge dokumentasjon på iverksatte tiltak, deres positive effekt, og hvordan de vil fortsette sitt arbeid for en mer bærekraftig drift.

Bærekraftstiltakene må ha reell innvirkning på ett eller flere av følgende områder: 

 • Fattigdomsbekjempelse
 • Helse & velvære
 • Mangfold og inkludering
 • Energieffektivitet
 • Biologisk mangfold
 • Naturressurseffektivitet
 • Avfall og forurensning
 • Vanneffektivitet
 • Klimaendringer

Evalueringskriterier:

 1. Hva er effekten av tiltakene?
 2. Når begynte bedriften med implemetering av tiltak og endringer?
 3. Deler virksomheten sin læring og beste praksis?
 4. Hva er planene for nye og videreførte tiltak?

Årets Beste Kundeopplevelse

Hvem har begeistret og gitt de beste kundeopplevelsene i 2022? Her ønsker vi å trekke frem de virkelig gode eksemplene på bedrifter som setter gjesten i fokus i alle sammenhenger og gjør alle medarbeidere i stand til å samskape minneverdige opplevelser med hver enkelt gjest. Faktorer som kundeinnsikt og bedriftens evne til å overgå kundens forventninger vil tillegges vekt. Faktorer som problemløsing, personalisering, integritet, tid og innsats vil også tillegges vekt. Kriteriet er dokumentert høy grad av kundetilfredshet.

Årets Interne Rollemodell

En bransjeaktør som har gjort ekstraordinære tiltak for å ta vare på sine ansatte og har klart å bygge samhold og stolthet blant sine ansatte i en ustabil verden. Bedriften har jobbet målrettet med intern kommunikasjon, har en kundesentrisk bedriftskultur og har vist omstilling- og innovasjonsevne til inspirasjon for andre.

Årets Kundeinnovatør

Årets Kunde Innovatør er en personlig pris som nomineres av bransjen og innkjøpere av reiselivstjenester. Prisen går til en innkjøper som er en rollemodell for andre, som har utmerket seg spesielt i denne tiden i form av ansvar, evne til å omstille seg og tenke nytt og annerledes i kjøpsprosessen, har bidratt til en reisepolicy til etterfølgelse for andre eller på annet vis har utmerket seg.

Kostnadsfritt å sende inn bidrag

Vi har besluttet at det skal være kostnadsfritt å sende inn bidrag. Derimot må samtlige som deltar på prisfesten betale for deltagelse.

Fristen er utvidet til midnatt fredag 16. desember.

Juryering

Kandidatene kan enkelt nominere seg selv eller bli nominert av andre. Vi ønsker å vite hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse, en beskrivelse av løsningen, målsetting med aktiviteten og effekt. Send inn bidrag ved å trykke på knappen nederst på siden. 

Bidragene vurderes individuelt, av en fagjury etter kriteriene nevnt innledningsvis. Det settes av tid til at juryen kan kvalitetssjekke å gå i dybden på hver av de innsendte bidragene.

Inhabilitet

Jurydeltagerne er inhabile dersom:

 • De jobber for den bedriften bidraget gjelder for
 • De har bedriften som nær kunde og/eller har vært involvert i arbeidet på en eller annen måte
 • De har en nær privat eller familiær relasjon til de
Contact Us

Send us an email for any queries you have about HSMAI Europe and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search