“Annerledes-årene” 2020 – 2021

Clarion Hotel Oslo tirsdag kveld 26. april 2022, Kl 18.30
Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo

Tirsdag 26. april 2022 på kvelden

Clarion Hotel Oslo

Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo

Vi er glad for igjen å kunne vise frem det gode arbeidet som skjer i næringen vår gjennom HSMAI Awards Norway 2021, Reiselivets Oscarutdeling!

HSMAI ønsker å løfte frem innovatørene og de gode eksemplene. De som har evnet å omstille seg, gått nye veier og lykkes i annerledes-årene 2020 – 2021. Hvem har greid å ivareta kunder og ansatte best i den tøffe omstillingen vi har stått i de siste to årene?

Nominer dere selv eller andre snarest mulig og før 11. april!

Kriterier:

Viktige samfunnsdrivere generelt i dag er digitalisering og bærekraft. Dette har fått enda sterkere betydning under pandemien. Juryen vil vektlegge og premiere de aktørene som har snudd seg rundt, og tenkt nytt, vist innovasjon- og omstillingsevne gjennom nye forretningsmodeller og interne løft til inspirasjon for andre. Veiledende kriterier som legges til grunn:

 • kreativitet og omstillingsevne
 • initiativ og innsats
 • resultat som følge av innovasjon
 • samarbeid og tverrfaglighet
 • positive ringvirkninger
 • bærekraftsdyktighet/trippel bunnlinje (miljø-, sosial- og økonomisk verdi)
 • inspirasjon og overføringsverdi til andre

En målsetting med arbeidet må komme tydelig frem og det bør kunne vise til effekt på kort sikt og ha potensial for langsiktige effekter.

Det deles i år ut priser i syv kategorier. Dette kommer i tillegg til Unge-ledere prisene som alltid har sin egen juryering, og som i år deles ut samme kvelden.

Alle vinnere vil i etterkant av kåringen også inviteres til å presentere sitt arbeid, erfaring og resultat på et HSMAI arrangement eller på annen måte i løpet 2022 til inspirasjon for andre.

Kategorier

Årets Markedsinspirator

Vi ønsker å hedre en reiselivsbedrift som har utmerket seg særskilt gjennom sitt markedsarbeid i år og vist evne til å snu seg rundt, inspirert og truffet godt i en krevende tid. En “snakkis” som viser høy grad av omstillingsevne.

Årets Eventinspirasjon

Et event der byrå og kunde sammen har hatt mot til å gå nye veier og evnet å snu dagens utfordrende situasjon til en mulighet, gjennom å ta i bruk nye verktøy, tenkt annerledes og laget et event til inspirasjon for andre.  Det kan være i form av en vellykket hybrid- eller digital konferanse, teknisk innovasjon, spesiell tilrettelegging eller annet som har blitt omfavnet av markedet.

Beste Kundeopplevelse

Hvem har begeistret og gitt de beste kundeopplevelsene i 2020/-21? Her ønsker vi å trekke frem de virkelig gode eksemplene på bedrifter som setter gjesten i fokus i alle sammenhenger og gjør alle medarbeidere i stand til å samskape minneverdige opplevelser med hver enkelt gjest. Faktorer som kundeinnsikt og bedriftens evne til å overgå kundens forventninger vil tillegges vekt. Faktorer som problemløsing, personalisering, integritet, tid og innsats vil også tillegges vekt. Kriteriet er dokumentert høy grad av kundetilfredshet.

Årets Kundeinnovatør

Dette er en personlig pris som nomineres av bransjen og innkjøpere av reiselivstjenester. Prisen skal gå til en innkjøper som er en rollemodell for andre, som har utmerket seg spesielt i denne tiden i form av ansvar, evne til å omstille seg og tenke nytt og annerledes i kjøpsprosessen, har bidratt til en reisepolicy til etterfølgelse for andre eller på annet vis har utmerket seg. 

Årets Interne Rollemodell

En bransjeaktør som har gjort ekstraordinære tiltak for å ta vare på sine ansatte og har klart å bygge samhold og stolthet blant sine ansatte i en vanskelig tid. Bedriften har jobbet målrettet med intern kommunikasjon, har gjerne en kundesentrisk bedriftskultur og har vist omstilling- og innovasjonsevne i 2020/-21 til inspirasjon for andre.

Årets Ledestjerne

En bransjeaktør som har stått i stormen og evnet å omstille seg og ivareta kundene på en særdeles god måte under rådende omstendigheter, til inspirasjon for andre. Her vil omstillingsevne, innovasjon/kreativitet, integritet og god kundeinnsikt stå sentralt. Det bør kunne vises til konkrete eksempler på resultater på kort sikt samtidig som arbeidet vil gi et løft til bedriften også på lang sikt. Tilbakemeldinger fra kunder bør tillegges stor vekt.

Årets Bærekraftsinitiativ

Juryen ønsker å løfte frem og hedre et bærekraftsinitiativ innenfor reiseliv som har utmerket seg særskilt og bidratt positivt til omgivelsene rundt. Satsningen har gjerne løftet bærekraftsarbeidet opp et hakk og bidrar regenerativt utover egen drift. Juryen vil vurdere initiativet ut ifra et helhetsperspektiv og i tillegg til overordnede kriterier vil åpenhet, inkludering og reduksjon av miljømessig fotavtrykk tillegges vekt. Både konkrete initiativ/prosjekter og organisasjoner/bedrifter kan nomineres.

Kostnadsfritt å sende inn bidrag

Under normale omstendigheter koster det å sende inn bidrag i hver kategori, men vi har i år besluttet at dette skal være kostnadsfritt. Derimot må samtlige som deltar på prisfesten, inklusiv de nominerte/vinnere, betale for deltagelse på prisutdelingen.

Juryering:

Kandidatene kan enkelt nominere seg selv eller bli nominert av andre. Vi ønsker å vite hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse, en beskrivelse av løsningen, målsetting med aktiviteten og effekt. Bidrag beskrives og leveres inn digitalt ved å fylle ut skjemaet nederst. 

Bidragene vurderes individuelt, av en fagjury etter kriteriene nevnt innledningsvis. Det settes av tid til at juryen kan kvalitetssjekke å gå i dybden på hver av de innsendte bidragene.

Inhabilitet

Ingen av jurydeltagerne kan stemme på egne jobber.
De er inhabile dersom:

 • de jobber for den bedriften bidraget gjelder for
 • de har bedriften som nær kunde og/eller har vært involvert i arbeidet på en eller annen måte
 • de har en nær privat eller familiær relasjon til de
  I år er det gratis å sende inn bidrag!
 • Drop files here or
  Max. file size: 256 MB.
  Contact Us

  Send us an email for any queries you have about HSMAI Europe and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt
  0

  Start typing and press Enter to search