HSMAI AWARDS NORWAY 2023


Tirsdag, 12. mars 2024
Thon Hotel Storo i Oslo

Nominér kandidater til Årets Unge Talent og Årets Unge Leder i Hotell, Restaurant og Reiseliv, og Årets Hotelier!!

Kåringen av Årets Unge Talent og Årets Unge Leder i Hotell, Restaurant og Reiseliv, og Årets Hotelier er vanligvis blitt arrangert i forbindelse med HSMAI’s Møte- og Eventbørsen i begynnelsen av januar. Dette er en hektisk tid for mange, både kandidatene som skal møte juryen og deltakere på Møte- og Eventbørsen som skal legge opp møter med kunder.

HSMAI har derfor besluttet at neste Møte- og Eventbørsen og HSMAIs Prisfest arrangeres tirsdag 12 mars 2024. Og ikke nok med det, vi gjør det som vi har gjort i London de siste par årene og i USA, vi lager en liten mini-uke med HSMAI aktiviteter som retter seg mot ulike målgrupper. Bl.a vil Future You arrangeres kvelden før, altså mandag 11. mars 2024

Nok en gang skal vi premiere dyktige medarbeiderne i vår bransje, gjennom HSMAI Awards Norway 2023.

Fristen for innsendelse av bidrag er satt til midnatt mandag 29. januar 2024.

De øvrige bedriftsprisene innen markedsføring og event har frist midnatt mandag 12. februar 2024.

Individuelle Priser

Årets Unge Talent i Hotell, Restaurant og Reiseliv

Denne prisen deles ut årlig til yngre ledere i hotell-, restaurant- og reisebransjen. Kandidatene vil bli vurdert på grunnlag av deres karrierer, samt prestasjoner i løpet av det siste året.

Målet med prisen er å fremme resultatorientert og innovativ ledelse blant unge ledere, og sette fokus på viktigheten av å være leder i bransjen.

De nominerte må:
 • Jobbe i Norge
 • Være 30 år eller yngre per 31.12. 2023
 • Jobbe som leder i hotell-, restaurant- eller reisebransjen

Vedkommende må ha utmerket seg i jobben sin i det siste året og levert eksepsjonelt gode resultater, eller vært spesielt innovativ i sin ledelse.

Juryen vil legge stor vekt på følgende:
 • Kreativitet og initiativ
 • Innovativt lederskap
 • Resultat

Nominasjoner sendes inn av kandidatens leder. Dersom man er en del av en kjede må dette koordineres sentralt.

Det presiseres at kandidater fra alle deler av hotell-, restaurant- og reisebransjen kan nomineres.

Prisen til Årets Unge Talent i Hotell, Restaurant og Reiseliv er deltagelse på HSMAI Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2024, inklusive reise, hotell og måltider. 

Kandidater som kommer seg gjennom første runde vil bli invitert til et intervju med juryen

Mer om COMMERCIAL SUMMER CAMP:

The Commercial Summer Camp focuses on developing cross-functional strategic thinking and leadership skills, to enable tomorrow’s commercial leaders in the hospitality industry. The ideal candidate is already a sales, marketing, or revenue management expert or a property leader with the ambition and desire to understand all the specific disciplines and what it takes to keep them all running smoothly together.

Årets Unge Leder i Hotell, Restaurant og Reiseliv

Prisen deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter.

Den som nomineres må:
 • Være bosatt i Norge
 • Være 35 år eller yngre per 31.12.2023
 • Inneha lederstilling i norsk hotell-, restaurant- eller reisebransje
 • Dersom vedkommende har deltatt tidligere i konkurransen og ikke vunnet, må det ha skjedd en stor utvikling hos vedkommende for evt. å være med i konkurransen på nytt. Dvs. tatt nye og store steg. Evt. også i en ny rolle. Tidligere vinnere kan ikke delta.

Nominasjoner sendes inn av kandidatens leder. Dersom man er en del av en kjede, må dette koordineres sentralt.

Det presiseres at kandidater fra alle deler av hotell-, restaurant- og reisebransjen kan nomineres.

Prisen til Årets Unge Leder i Hotell, Restaurant og Reiseliv er deltagelse på HSMAI Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2024, inklusive reise, hotell og måltider.

Kandidater som kommer seg gjennom første runde, vil bli invitert til et intervju med juryen.

Mer om COMMERCIAL SUMMER CAMP:

The Commercial Summer Camp focuses on developing cross-functional strategic thinking and leadership skills, to enable tomorrow’s commercial leaders in the hospitality industry. The ideal candidate is already a sales, marketing, or revenue management expert or a property leader with the ambition and desire to understand all the specific disciplines and what it takes to keep them all running smoothly together.

Årets Hotelier

Prisen skal gå til en leder som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner

Den som nomineres må:
 • Være bosatt i Norge
 • Være over 35 år per 31.12. 2023
 • Inneha lederstilling i norsk hotellbransje
 • Dersom vedkommende har deltatt tidligere i konkurransen og ikke vunnet, må det ha skjedd en stor  utvikling hos vedkommende for evt. å være med i konkurransen på nytt, dvs. tatt nye og store steg. Evt. også i en ny rolle.

Nominasjoner sendes av kandidatens leder. Dersom man er en del av en hotellkjede må dette koordineres sentralt. Tidligere vinnere kan ikke delta.

Prisen til Årets Hoteliér er et studieophold på Cornell’s General Managers Program (GMP) ved prestisjefylte Cornell School of Hotel Administration i New York, inklusiv reise og opphold.

Kandidater som kommer seg gjennom første runde vil bli invitert til et intervju med juryen.

For å nominere, vennligst fyll ut skjema ved å trykke på knappen under.

Fristen for innsendelse av bidrag er forlenget fra 22 desember 2023 til midnatt mandag 29. januar 2024.
Selve prisfesten finner sted tirsdag kveld 12.mars 2024.

For eventuelle spørsmål, kontakt HSMAI på postbox@hsmai.eu

Company Awards

HSMAI Markedsføringsprisene

Årets Reklamefilm

Alt av filmer inkl TV og kino og all online film der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ikke. Det vil si alt fra viral filmer og film innhold for nettsider til pre-rolls.

Årets Kampanje Hotell

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen, og/eller trykt reklame på betalt plass: annonser, DM, plakater og digitale annonser.

Årets Kampanje Transport (luft, land og sjø)

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen, og/eller trykt reklame på betalt plass: annonser, DM, plakater og digitale annonser.

Årets Kampanje Destinasjon og Opplevelser

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen, og/eller trykt reklame på betalt plass: annonser, DM, plakater og digitale annonser.

Årets åpen klasse – godt tenkt

Gode idéer eller arbeid som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene. som feks Intern markedsføring, event, smarte tanker, podcast, egne magasiner, teknologi, etc. faller også under denne kategorien.

Årets Reiselivsmarkedsfører – Ferda prisen 

Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren av Ferda prisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gull bidrag er enkandidat til Ferda prisen – Årets Reiselivsmarkedsfører

HSMAI Eventprisene

Årets Beste Konferanse

For alle faglige konferanser som samler ansatte, bransjer, medlemmer o.l. hvor det faglige programmet står sentralt.

Årets Beste Event + IMC

For den som demonstrerer bruk av event som hovedstrategi, som en del av en integrert markedskommunikasjon.

Årets Eventreise

Årets eventreise tildeles den som demonstrerer bruk av en bærekraftig eventreise som hovedstrategi for å bygge kultur og samhold og/eller å markere milepæler i et selskap eller avdeling – eksempelvis jubileer, salgsmål eller andre viktige måloppnåelser.

Årets Beste Eventbyrå

Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gull bidrag er kandidat til Årets Beste Eventbyrå (ikke åpen for innsending)

Årets Bærekraftspris

HSMAI’s Bærekraftpris vil anerkjenne sosiale og miljømessige bærekraftsinitiativer i hotell- og reiselivsnæringen og dele beste praksis med bransjen. Kandidatene må fremlegge dokumentasjon på iverksatte tiltak, deres positive effekt, og hvordan de vil fortsette sitt arbeid for en mer bærekraftig drift.

Bærekraftstiltakene må ha reell innvirkning på ett eller flere av følgende områder: 

 • Fattigdomsbekjempelse
 • Helse & velvære
 • Mangfold og inkludering
 • Energieffektivitet
 • Biologisk mangfold
 • Naturressurseffektivitet
 • Avfall og forurensning
 • Vanneffektivitet
 • Klimaendringer

Evalueringskriterier:

 • Hva er effekten av tiltakene?
 • Når begynte bedriften med implementering av tiltak og endringer?
 • Deler virksomheten sin læring og beste praksis?
 • Hva er planene for nye og videreførte tiltak?

Årets Kundeinnovatør

Årets Kundeinnovatør er en personlig pris som nomineres av bransjen og innkjøpere av reiselivstjenester. Prisen går til en innkjøper som er en rollemodell for andre, som har utmerket seg spesielt i denne tiden i form av ansvar, evne til å omstille seg og tenke nytt og annerledes i kjøpsprosessen, har bidratt til en reisepolicy til etterfølgelse for andre eller på annet vis har utmerket seg.

Kostnadsfritt å sende inn bidrag

Vi har besluttet at det skal være kostnadsfritt å sende inn bidrag. Derimot må samtlige som deltar på prisfesten betale for deltagelse.

Fristen for innsendelse av bidrag er satt til midnatt mandag 12. februar markedsførings- og eventprisene.

Juryering

Kandidatene kan enkelt nominere seg selv eller bli nominert av andre. Vi ønsker å vite hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse, en beskrivelse av løsningen, målsetting med aktiviteten og effekt. Send inn bidrag ved å trykke på knappen nederst på siden. 

Bidragene vurderes individuelt, av en fagjury etter kriteriene nevnt innledningsvis. Det settes av tid til at juryen kan kvalitetssjekke å gå i dybden på hver av de innsendte bidragene.

Inhabilitet

Jurydeltagerne er inhabile dersom:

 • De jobber for den bedriften bidraget gjelder for
 • De har bedriften som nær kunde og/eller har vært involvert i arbeidet på en eller annen måte
 • De har en nær privat eller familiær relasjon til de
Contact Us

Send us an email for any queries you have about HSMAI Europe and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search