HSMAI Norway Awards 2020

Annerledesåret 2020

Stikkord for denne prisutdelingen er omstilling, innovasjon og inspirasjon!

Fokus: 

Hvem greier å ivareta kunder og ansatte best i denne tøffe omstillingen vi alle står i? HSMAI ønsker å løfte frem innovatørene og de gode eksemplene. De som har evnet å omstille seg, gått nye veier og lykkes i annerledesåret 2020.

Kriterier: 

Viktige samfunnsdrivere generelt i dag er digitalisering og bærekraft. Dette har fått enda sterkere betydning under pandemien. Juryen vil vektlegge og premiere de aktørene som har snudd seg rundt, og tenkt nytt, vist innovasjon- og omstillingsevne gjennom nye forretningsmodeller og interne løft til inspirasjon for andre. Veiledende kriterier som legges til grunn:

 • kreativitet og omstillingsevne
 • initiativ og innsats
 • resultat som følge av innovasjon
 • samarbeid og tverrfaglighet
 • positive ringvirkninger
 • bærekraftsdyktighet/trippel bunnlinje (miljø-, sosial- og økonomisk verdi)
 • inspirasjon og overføringsverdi til andre

Målsetting med arbeidet må komme tydelig frem og det bør kunne vise til effekt på kort sikt og ha potensial for langsiktige effekter.

Alle vinnere får, om ønskelig, presentere sitt arbeid, prosess, forretningsmodell, erfaring og resultat med overføringsverdi til andre.

Frist for innsendelse av bidrag er mandag 11. januar 2021. I år er det gratis å sende inn bidrag!

Du kan melde deg på prisfesten her

Det deles i år ut priser i 6 kategorier:

Årets Markedsinspirator

Markedsføringsprisene

Vi ønsker å hedre en reiselivsbedrift som har utmerket seg særskilt gjennom sitt markedsarbeid i år og vist evne til å snu seg rundt, inspirert og truffet godt i en krevende tid. En “snakkis” som viser høy grad av omstillingsevne.

Årets Eventinspirasjon 

Eventprisene

Et event der byrå og kunde sammen har hatt mot til å gå nye veier og evnet å snu dagens utfordrende situasjon til en mulighet, gjennom å ta i bruk nye verktøy, tenkt annerledes og laget et event til inspirasjon for andre.  Det kan være i form av en vellykket hybrid- eller digital konferanse, teknisk innovasjon, spesiell tilrettelegging eller annet som har blitt omfavnet av markedet.

Nye priser 2020:

Beste kundeopplevelse

Hvem har begeistret og gitt de beste kundeopplevelsene i 2020? Her ønsker vi å trekke frem de virkelig gode eksemplene på bedrifter som setter gjesten i fokus i alle sammenhenger og gjør alle medarbeidere i stand til å samskape minneverdige opplevelser med hver enkelt gjest. Faktorer som kundeinnsikt og bedriftens evne til å overgå kundens forventninger vil tillegges vekt. Faktorer som problemløsing, personalisering, integritet, tid og innsats vil også tillegges vekt. Kriteriet er dokumentert høy grad av kundetilfredshet.

Årets Innovatør – Kundepris

Dette er en personlig pris som nomineres av bransjen og går til en innkjøper av reiselivstjenester som er en rollemodell for andre, som har utmerket seg spesielt i denne tiden i form av ansvar, evne til å omstille seg og tenke nytt og annerledes i kjøpsprosessen, har bidratt til en reisepolicy til etterfølgelse for andre eller på annet vis har utmerket seg.

Årets rollemodell/internmarkedsfører 

En bransjeaktør som har gjort ekstraordinære tiltak for å ta vare på sine ansatte og har klart å bygge samhold og stolthet blant sine ansatte i en vanskelig tid. Bedriften har jobbet målrettet med intern kommunikasjon, har gjerne en kundesentrisk bedriftskultur og har vist omstilling- og innovasjonsevne i 2020 til inspirasjon for andre.

Årets ledestjerne – Åpen kategori

En bransjeaktører som har stått i stormen og evnet å omstille seg og ivareta kundene på en særdeles god måte under rådende omstendigheter, til inspirasjon for andre. Her vil omstillingsevne, innovasjon/kreativitet, integritet og god kundeinnsikt stå sentralt. Det bør kunne vises til konkrete eksempler på resultater på kort sikt samtidig som arbeidet vil gi et løft til bedriften også på lang sikt. Tilbakemeldinger fra kunder bør tillegges stor vekt.

Juryering:

Kandidatene kan nominere seg selv eller av andre. Påmelding digitalt. Bidrag beskrives og leveres inn digitalt. Vi oppfordrer alle til å sende inn en video eller ppt med voiceover, en kort (maks 3 min) og en lang (maks 10 min) der dere beskriver 1) planlegging, 2) gjennomføring og 3) evaluering (inkludert dokumentering av resultat) og 4) erfaringsoverføring og tips til andre. Alternativt kan dere sende dette skriftlig. Bidragene vurderes individuelt, av en fagjury etter kriteriene nevnt innledningsvis. Det settes av tid til at juryen kan kvalitetssjekke å gå i dybden på hver av de innsendte bidragene.

Innsendelse av bidrag:

Få frem følgende i skjemaet dere laster opp:

Veiledende kriterier som legges til grunn:

 • kreativitet og omstillingsevne
 • initiativ og innsats
 • resultat som følge av innovasjon
 • samarbeid og tverrfaglighet
 • positive ringvirkninger
 • bærekraftsdyktighet/trippel bunnlinje (miljø-, sosial- og økonomisk verdi)
 • inspirasjon og overføringsverdi til andre

Registrering av arbeider
Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt Benedicte i HSMAI på e-post bgb@hsmai.no.

Frist for innsendelse av bidrag er mandag 11. januar 2021. I år er det gratis å sende inn bidrag!

 

Vi har laget en mal dere kan følge om ønskelig. Trykk på denne linken for å laste ned malen. Det er en PDF-fil, men du kan skrive rett i den. Når den er ferdig fylt ut, kan dere laste den opp sammen med andre dokumenter i skjemaet under.

Her kan du sende inn dine bidrag:

  I år er det gratis å sende inn bidrag!
 • Drop files here or
  Max. file size: 256 MB.
   Videofiler sendes til bgb@hsmai.no via WeTransfer.
  Contact Us

  Send us an email for any queries you have about HSMAI Europe and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt
  0

  Start typing and press Enter to search